www.starazagora.net | hosting.starazagora.net | mail.starazagora.net 
 

 

Заглавна страница
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугата "Електронна поща в StaraZagora.Net"

"Интернет груп" ООД Ви предоставя УСЛУГАТА "Електронна поща в StaraZagora.Net" при следните УСЛОВИЯ:

Регистрация

Като нов потребител, Вие сте длъжни да попълните формуляра с личните си данни с вярната и точна за Вас лична информация. При откриването на пощенска кутия Вие избирате името и паролата, с които ще имате достъп до услугата. Вие сте напълно отговорен за запазване на тайната на Вашата парола и потребителско име, за всички действия извършени от Ваше име, както и за цялата информация, която се получава и изпраща от Вас.

Обем на пощенската кутия

Всяка пощенска кутия е ограничена до 10 МБайта дисково пространство. Поради лимита съществува вероятност част от входящата и/или изходяща кореспонденция да бъде отказана. Ваше задължение е да изтривате ненужните писма и да осигурявате необходимото свободно пространство в пощенската Ви кутия с цел нормалното получаване и изпращане на електронна поща.

Конфиденциалност

Личната Ви кореспондеция е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана без Ваше изрично съгласие. "Интернет груп" ООД си запазва правото на достъп до личните Ви данни и кореспонденция без Вашето съгласие в следните случаи:
- в изпълнение на законови процедури;
- за технически цели, свързани с предоставянето на услугата;
- при неспазване на общите условия за ползване на услугата от Ваша страна;

Задължения на потребителя

Вие декларирате, че по никакъв начин няма да:
- използвате услугата за изпращане, публикуване или предаване по друг начин на незаконни материали, спам, верижни писма, неразрешени рекламни материали, "пирамидални схеми", вируси, троянски коне или друг вреден софтуер, както и други форми на нежелани писма;
- нарушавате нормалната работа на сървъри и мрежи, свързани с предоставяне на услугата;
- пречите на други потребители да използват услугата;
- придобивате неоторизиран достъп до чужди пощенски кутии;

Прекратяване на ползването на услугата

Единственият начин да се откажете от услугата е като спрете да я използвате. Ако в срок от 60 дни не влезете нито веднъж в системата, ще считаме, че Вие сте се отказали от използването на услугата и Вашата пощенска кутия ще бъде автоматично закрита. "Интернет груп" ООД си запазва правото да прекрати ползването на услугата по всяко време без да посочва причини за това.

Промени в общите условия за ползване на услугата

"Интернет груп" ООД си запазва правото едностранно да променя ОБШИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на услугата със или без предупреждение. Ако продължите да ползвате услугата след промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ означава, че Вие се съгласявате с тях.

Отговорност

Фирма "Интернет груп" ООД предоставя УСЛУГАТА "ТАКАВА, КАКВАТО Е" - БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД, безплатно и с добра воля за удобство на своите клиенти и всички потребители на Интернет. "Интернет груп" ООД не контролира съдържанието на входящата и изходящата информация и не гарантира за нейната точност,вярност, цялост и качество.

ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА ПРЕДЯВЯВАТЕ КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ КЪМ ФИРМА "ИНТЕРНЕТ ГРУП" ООД И/ИЛИ НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗМОЖНОСТТА И/ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

ФИРМА "ИНТЕРНЕТ ГРУП" ООД И/ИЛИ НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ МОГАТ И НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС И/ИЛИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ, ЩЕТИ, ПОЛЗИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО И/ИЛИ НЕПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, КАКТО И ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВХОДЯЩАТА И ИЗХОДЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ.
 

 

 

©1996-2007 "Интернет Груп" ООД